Kaychawqa riqiyanki llapan qichwa ruraykunatam, mikuykunata, ashmakunata, hachakunata, qurakunata imaykapis kikintsikpa musyaynintsikkunatam.

MINKANAKUY


MINKANAKUY
Escrito por: María Magdalena Hidalgo Villarreal 
estudiante de Educación Inicia EIB. V ciclo del ISEP. "IARO" - Yungay

Yamayllaku llapaykikuna kaykayanki.
Imanaw minkanakuy kawakuy kashqanta  parlapariyashqayki.
Kay yachayqa llapantsikpaqmi.

Minkanakuyqa aylluntsikkunawan shuntukaykur yanapanakur uryakuymi.

Minkanakuychawqa rantinllapaqmi uryantsik, yarpachakurllan kawantsik aylluntsikta, markamayintsikta panapayninta kutitsikunapaq.

Kay minkakuyqa murupakichaw, ishupakuychaw, allapakuychaw, wayiruraychaw, huk ruraaykunachawpis.

Minkanakuy manan qillaypaqtsu, rantinllapaqmi,  payllaypaakurir llapan huk uryaykunachaw yanapanakuyan.

Tsaynawllam nawpa yayantsikkuna yanapanakurlla shumaq kawakuyarqan, paykunaqa imayka ruraytapis llapan pura ruraykuyaq, manam kanannawtchu qillayta shuyaayaq.

Papa muruychaw ruraykunata willariyashqayki alliq kayirayamaanaykipaq:

Papa muruyta, papa uryayta, papa kutipayta, papa allayta, papa qishuytapis yanapanahushpam  huk wayita, huk wayita aywar ruraykuyaq.

Mikuykuna tikratsichawpis hinam kaykuyaq: Chuunuta, papatuqushtapis minkakurlla rurayaq.

Wayi ruraychaw: Tika sutayta, pirqayta, wayi qatayta, yanapanakurlla minkanakur huklla qishpiratsiyaq.

Yanta tsiqtayta, mikuykuna ayllupakuyta, kasakuyta, wanushqakunapa unaqnin yarpaytapis yanapanakuypa rurayaq, niykur tsakata, naanita, sikyata, huk ruraykunatapis yanapanakuyaq.

Tsayllan kallan, niyashkaqnu minkakuyqa manan qillaypaqtsu, aylluntsikkunawan, markamayintsikkunawan yanapanakur uryakuymi ruranantsik.
Paylla.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Amantes de Papel

  Maritza Olórtegui Mariño Empedernidos a mantes de la indecisión,  amantes de la frustración, amantes de los dolores de la vida. El dolor y...

Seguidores